XML import / export

Wat is XML?
XML is een bestandsformaat welke vaak gebruik wordt om tussen programma's onderling gegevens uit te wisselen. Drumis heeft diverse mogelijkheden om XML te exporteren als te importeren.

XML export
UIt Drumis kan met de module XML export alle gegevens van aanwezige calculaties exporteren, zowel lopende als archief offertes en orders. Deze gegevens kunnen vvervolgens in andere applicaties worden gebruikt.
Ook kunnen artikelbestanden en facturen met aparten modulen uit Drumis worden geexporteerd.

XML import
Via XML import kunnen direct offertes en orders worden aangemaakt in Drumis. Deze XML gegevens dienen wel aan de Drumis XML standaard te voldoen. Wanneer de 'vreemde' XML bestanden niet voldoen hieraan biedt Drumis de mogelijkheid om heir vertaal tabellen aan te koppelen. Het maken van deze vertaaltabellen (XSLT) is een dienst welke wij u graag bieden.

Geen XML gegevens en toch koppelen?
Wanneer er geen XML gegevens maar bijvoorbeeld met CSV bestanden ter beschikking zijn, dan hebben wij hier een tool voor gemaakt die de CSV bestanden converteerd naar de gewenste XML bestanden voor Drumis.

XML Server
Met de module XML server kunnen bestanden welke in een bepaalde folder in u w netwerk worden geplaats automatisch worden ingelezen in Drumis.

Wilt u meer weten over deze export en import mogelijkheden dan laat het ons weten. Wij hebben hier al veel succesvolle projecten mee gerealiseerd.