Webservices

Wat zijn webservices?
Een webservice kan omschreven worden als een interface waarbij wordt gecommuniceerd via XML zonder menselijke tussenkomst (bijvoorbeeld via SOAP). Een webservice maakt het mogelijk om op afstand (meestal over het Internet) vanaf een client een dienst op te vragen aan een programma, bijvoorbeeld het maken van een berekening, het leveren van gegevens of het uitvoeren van een taak.

Wat doet een webservice?
Een client (bijvoorbeeld XpressionManager) kan vragen stellen aan Drumis. Voorbeeld van een vraag kan bijvoorbeeld zijn: is deze prospect al bekend? Of, wat is de voorraadpositie van dit artikel? Drumis geeft dan direct de juiste antwoorden door aan de client. De leverancier van de client is wel gehouden aan de structuur die de Drumis webservice vereist. Dit wil zeggen dat voor een eventuele koppeling een stuk maatwerk aan de clientzijde noodzakelijk zal zijn. Insad is dus niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de client de webservice aanspreekt. Het inzetten van Drumis webservices is dus de ideale tool om “derden” programmatuur te laten communiceren met Drumis.

Beschikbare webservices
Drumis heeft diverse webservices beschikbaar:

  • Aanmaken en lezen van alle relatie gegevens
  • Aanmaken en lezen van offertes en orders
  • Inzicht in alle relevantie voorraad posities per debiteur
  • Het koppelen van bestanden aan orders (bijvoorbeeld PDF en thumbnail)

Technische specificatie (voor programmeurs) over deze webservices vindt u hier.