Tijdregistratie

Leren uit het verleden 
Met de module ‘tijdregistratie’ gaat u nog eens een flinke stap verder. In de eenvoudige variant houdt de werknemer zijn uren en uitgevoerde taken bij op een werkbriefje; deze gegevens worden later centraal in de computer opgeslagen. Met behulp van een barcodescanner en de uitbreiding ‘werkplekregistratie’ brengt u dit proces terug tot het simpelweg inscannen van de barcode op de orderzak. Drumis stelt vervolgens genadeloos vast welke uren wel en welke uren niet productief waren. Met als resultaat een schat aan managementinformatie: bijvoorbeeld totalen per werknemer, per order, per productieplaats of per periode.