Nacalculatie

Leren uit het verleden 
Nacalculeren is een goede gewoonte in het grafische vak. Bijvoorbeeld van de inkoop van gebruikt materiaal, inkoop werkderden of eigen tijdbesteding. Met de module ‘nacalculatie’ van Drumis bent u in staat nog dieper in details te duiken, samenhang te ontdekken. En daar (zelf) kritische analyses op los te laten. Vervolgens verwerkt Drumis een en ander in verhelderende overzichten. Om zo in de toekomst uw voordeel te doen met een betere kostenplanning.