Koppeling Océ Reprodesk

Integratie met Reprodesk
Orders die door Reprodesk worden verwerkt kunnen automatisch worden ingelezen in Drumis Repro.
Reprodesk houdt een log bij van alle uitgevoerde opdrachten per type bewerking en kostenplaats. Per dag of per week wordt deze complete log ingelezen door Drumis Repro en worden alle kosten verbijzonderd naar de betreffende kostenplaatsen. Naast gedetailleerde doorbelasting is uitgebreide managementrapportage mogelijk.

Beschikbaar in