FSC / PEFC

FSC “Chain of Custody” 
Om een sluitende administratieve verwerking en registratie ten behoeve van de FSC certificering mogelijk te maken heeft Insad een FSC module ontwikkeld. FSC (Forest Stewardship Council) is een organisatie die wereldwijd verantwoord bosbeheer stimuleert. Verantwoord en duurzaam bosbeheer en een certificering van de gehele productieketen die een houtproduct daarna doorloopt via papierproducenten, groothandel en drukkerij tot bij de eindgebruiker, de Chain of Custody.

PEFC "Programme for the Endorsement of Forest Certification"
Is een wereldwijd non-profit, onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een duurzame manier worden beheerd.

Functionaliteit
Om met de FSC/PEFC module te kunnen werken wordt door de diverse papierleveranciers de noodzakelijke informatie met betrekking tot de FSC/PEFC materialen in de digitale prijscouranten meegeleverd. U legt uw eigen FSC/PEFC certificaatgegevens in Drumis vast bij uw bedrijfsgegevens. Op het moment dat u een FSC/PEFC order gaat maken kunt u dit in de order aangeven. In dat geval kunt u uitsluitend nog FSC/PEFC materialen in de betreffende papiercatalogi selecteren.

Rapportage
Drumis voorziet vervolgens in een zeer uitgebreide Management rapportage welke een onderbouwing is voor de verplichte audits.