eCommerce Track & Trace

Klant informeert zichzelf
Natuurlijk heeft u graag een goed contact met uw klanten. Maar waarom toch altijd die tijdrovende telefoontjes over de status van offertes en orders? Drumis heeft daarvoor de perfecte oplossing: eCommerce Track & Trace. Voortaan kunnen vooraf geselecteerde klanten 24 uur per dag informatie krijgen over hun offertes, lopende orders, orderhistorie of de logistieke voortgang. “Gewoon” via internet.

Op hun eigen homepage heet u ze na het beveiligd inloggen van harte welkom. Waarna uw drukkerij deels als een soort zelfbedieningswinkel functioneert. Uw klanten gaan geheel hun eigen gang, zonder tussenkomst van uw personeel. Wat wel doorloopt? Het zaken doen!