Privacy Statement Insad Grafisch b.v.

Inleiding

Insad Grafisch b.v. verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze zakelijke doelstellingen te bereiken. In deze privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier uw persoonsgegevens worden verwerkt.
Wij helpen u graag met vragen en op opmerkingen. Hiervoor kun u contact opnemen via email: info@insad.nl of via telefoon: 026 - 319 01 50.

Insad Grafisch

Insad Grafisch b.v. is leverancier van management informatiesystemen voor de grafimedia. Hiervoor is het pakket Drumis ontwikkeld. Drumis programmatuur is een specialistische informatiesysteem voor kleinere tot middelgrote organisaties in de grafische markt zoals; drukkerijen, copyshops, repro-afdelingen, intermediairs en uitgeverijen. De software ontwikkelt zich continu aan nieuwe ontwikkelingen en wensen vanuit de markt.
Dit privacy statement omvat al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in het geval van evenementen). Insad Grafisch b.v. is onderdeel van Dataline Solutions b.v. welke is gevestigd aan de Uitgeesterweg 5, 1906 NW in Limmen.

Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:
Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens, functietitel, contactgeschiedenis, IP-adres, en cookie ID (over cookies lees u meer in ons cookie statement).

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Wettelijke verplichtingen: Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we in het geval van calamiteiten persoonsgegeven verwerken.
- Klantenadministratie en dienstverlening: In onze klantenadministratie onderhouden wij de klanten met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk te kunnen aanbieden. Zo houden we contactdetails bij om u te kunnen bereiken, interessegebied om u zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien, verwerken we persoonsgegevens voor onze marktonderzoeken en deelnamedetails om onze evenementen, bijeenkomsten etc. zo goed mogelijk te plannen.
U kunt ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post en e-mail bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook hiervoor persoonsgegevens.
- Nieuwsbrieven en mailings
Geïnteresseerden kunnen zich bij ons aanmelden voor de Insad nieuwsbrief en andere mailingen. Soms zijn deze gepersonaliseerd en soms niet. Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven.
- Privacy Waarborg
Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.
- Verbetering dienstverlening
Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld het analyseren van websitebezoeken om te beoordelen welke nieuwsbrieven en mailingen relevant zijn.
- Bijzondere gegevens:
Wij verwerken ook het geslacht van onze contactpersonen. Dit verwerken wij om u aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´. Deze verwerkingen is altijd vrijwillig en wordt (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt. Ook hiervoor geldt: als u vragen hebt dan horen we het graag!

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken kun u contact met ons opnemen via info@insad.nl of 026 - 319 01 50.

Informatie en inzage

Uiteraard kun u inzien welke persoonsgegevens wij verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Mogelijkheid van Rectificatie:

Heeft u het idee dat wij verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen wij dit aan.

Vergetelheid en beperking

U kunt uw persoonsgegevens, die wij van u hebben, laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun u die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar (verzet)

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid

Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neemt u dan even contact met ons op.
Daarnaast kun u ook:
- Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als u toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
- Klacht indienen bij de AP: Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP. Momenteel kunt u de AP alleen nog tippen, via dit formulier.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (licentieovereenkomst, evenementen) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Insad Grafisch b.v.: het uitvoeren van onze doelstellingen. Wilt u meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kunt u contact met ons opnemen.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening kunnen wij andere dienstverleners inschakelen. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Insad Grafisch b.v.. Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor uw toestemming hebben gekregen.

Links

Op de websites van Insad Grafisch b.v. zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun u het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Insad Grafisch b.v., 25 mei 2018