Per 6 maart is Theo Basten benoemd als directeur van Insad Grafisch door Insad Holding B.V.

Theo Basten is een gepassioneerde professional met jarenlange ervaring in de grafische sector. Een bouwer met bewezen kennis en resultaten in de vakgebieden sales & marketing en algemeen management. Theo Basten was mededirecteur van DPN-Rikken Print en daarvoor van 2004 tot 2016 directeur/eigenaar van Rikken Print.

Insad Grafisch ontwikkelt en beheert managementsoftware (o.a. Drumis) voor de grafimedia branche. Dit zijn specialistische informatiesystemen voor kleinere en middelgrote organisaties. Printmediahub, het platform voor drukwerkinkoop, is hier een goed voorbeeld van.

Begin 2018 werd directeur/eigenaar van Insad Grafisch Gerard van Helsdingen getroffen door een ongeneeslijke ziekte. Na een oneerlijke strijd van iets meer dan een half jaar is Gerard op 27 november 2018 overleden.

Volledig in de geest van Gerard hebben de medewerkers van Insad Grafisch grote inzet en flexibiliteit getoond. Gecombineerd met het blijvende vertrouwen van de relaties hebben zij zo de continuïteit als een van de leiders op gebied van IT-systemen voor de grafische sector kunnen waarborgen.

Met de zeer ervaren Theo Basten aan het roer gaat Insad Grafisch een mooie toekomst tegemoet waarin zowel marktaandeel als winstgevendheid uitgebouwd wordt. De komende maanden zal Theo veel tijd en aandacht besteden aan uitgebreide kennismaking met de relaties van Insad Grafisch.

Wij wensen Theo veel succes en met name plezier in zijn nieuwe rol en vertrouwen op het continueren en verder uitbouwen van onze samenwerking