Drumis Digitaal

Kostprijscalculatie op basis van uw eigen contracten
Veelvuldige inzet van moderne digitale productiemethoden hebben geleid tot het ontwikkelen van een op dit segment toegespitst Management Informatie Systeem. Als basis wordt gebruik gemaakt van het relatiebeheersysteem, aangevuld met de uitgebreide offerte- en orderadministratie. Uniek is de methode van kostprijsberekening waarbij printmethode en materiaal component(en) eenvoudig kunnen worden gevarieerd.

Perfecte output
Met de output zit het ook gebeiteld: perfecte offertes, meer- en minderprijs berekeningen, heldere managementoverzichten, offerte en orderhistorie. En natuurlijk prints van afleverbonnen, paketiketten of opdrachtbonnen. Trouwens, in plaats daarvan kan Drumis ook elektronisch te verzenden PDF’s produceren.

Facturering
Eigenlijk zou factureren, als sluitstuk van een transactie, een feest moeten zijn. Maar bij veel bedrijven is factureren juist een ondergeschoven kindje, een klus die vaak nodeloos lang wordt uitgesteld. Met het onderdeel facturering van Drumis wordt het factureren van de orders kinderspel.